Uzury


Uzury to ubytki kostne krawędzi żeber. Powierzchnia żeber jest zdeformowana. Może być jedno lub dwustronna. Ponadto uzury mogą dotyczyć górnych lub dolnych krawędzi żeber.

Przyczyny powstawania

Uzury powstają najczęściej w wyniku ucisku poszerzonych tętnic międzyżebrowych w przebiegu zwężenia cieśni aorty. Uzury dolnych krawędzi żeber występują w:

  • chorobie Takayasu,
  • teralogii Fallota,
  • zakrzepicy aorty,
  • przebiegu nerwiakowłókniakowatości typu 1.

Żebra człowiekaUbytki kostne górnych krawędzi żeber występują znacznie rzadziej i obserwowane są głównie przy porażeniach w:

  • reumatoidalnym zapaleniu stawów,
  • toczniu rumieniowatym układowym.

Jednak ich patogeneza nie została dokładnie poznana. Rzekome ubytki kostne opisano również u pacjentów z nadczynnością przytarczyc oraz w stwardnieniu guzowatym.

Leczenie uzurów

Uzury wykrywane są najczęściej w trakcie badania RTG klatki piersiowej.  W przypadku uzur bardzo ważne jest wykrycie przyczyny ich powstawania, a następnie podjęcie odpowiedniej terapii skierowanej na chorobę podstawową.

Uzury
Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: