Wagotonia


Wagotonia jest stanem wzmożonego napięcia nerwu błędnego lub układu współczulnego, co skutkuje stałym zwiększaniem wpływu napięcia nerwu błędnego na unerwiane narządy organizmu człowieka.

Wśród objawów towarzyszących wagotonii wymienić można:

  • niskie ciśnienie tętnicze,
  • zwężenie źrenic,
  • skłonność do stanów skurczowych jelit,
  • obniżenie poziomu zużycia tlenu,
  • obniżenie napięcia życiowego,
  • obniżenie przemiany podstawowej,
  • niski poziom glukozy,
  • eozynofilię,
  • limfocytozę,
  • stosunek potasu do wapnia powyżej 2.

Przyczyny powstawania

Bieg przez płotkiLekka wagotonia może być objawem dostosowania się do oszczędnej pracy organizmu będącego w spoczynku. Istnieją osobnicze różnice w napięciu nerwu błędnego, jednak sportowcy zazwyczaj wykazują napięcie wyższe niż ludzie, którzy prowadzą siedzący tryb życia. Najczęściej jednak do nasilonej wagotonii prowadzi stosowanie różnych leków.

Leczenie wagotonii

Leczenie opiera się głównie na stosowaniu odpowiednich środków farmakologicznych.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: