Dysmetria


Dysmetria jest neurologicznym objawem pojawiającym się przy uszkodzeniach móżdżku lub też nerwów, które przewodzą informacje czuciową z proprioreceptorów. Dysmetria jest objawem polegającym na niemożności zahamowania ruchu w momencie, w którym osoba chora chce to zrobić. Dysmetrię określa się także, jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości. Pacjent z dysmetrią może także mieć problem w odmierzaniu odpowiedniej, bezpiecznej siły oraz kierunku ruchu przy wykonywaniu pewnych czynności. Na przykład osoba taka może mieć problemy przy prawidłowym zamykaniu ust po ziewaniu, co powoduje silne uderzanie zębów o siebie.

Ludzki móżdżekDysmetria objawia się także zaburzeniami koordynacji ruchów. Czynności wykonywane przez osobę chorą mogą charakteryzować się zbyt dużą siłą, co określane jest, jako hipermetria lub ze zbyt małą siłą – hipometria. Ponadto dojść może do rozdzielenia faz ruchu, co wiąże się z wykonywaniem poszczególnych części ruchu z różną szybkością.

Przyczyny powstawania

Dysmetria powodowana jest przez zaburzenia w pracy mięśni, które nie są wówczas kontrolowane przez człowieka. Dysmetria jest bardzo częstym objawem pojawiającym się przy uszkodzeniu móżdżku. Uszkodzenie półkul móżdżku prowadzi do zaburzeń w wykonywaniu złożonych ruchów kończyn dolnych i górnych, a także do problemów w harmonijnej współpracy różnych grup mięśni.

Leczenie dysmetrii

Dysmetrię lekarz zazwyczaj diagnozuje przy wykorzystaniu próby palec-nos, w której pacjent z dysmetrią niezamierzenie uderza się w nos ręką, może pojawić się także drżenie ręki i problemy z trafieniem palcem w nos. Pacjent wykonuje tę próbę na początku z otwartymi, a następnie z zamkniętymi oczami.

Obecnie nie ma żadnych skutecznych metod leczenia dysmetrii, choć prowadzone są testy i badania w różnych krajach świata.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: