Megalomania


Megalomania jest pojęciem odnoszącym się do zawyżonej, nieprawidłowej samooceny. Jest to system urojeń, tak zwanych urojeń wielkości w zaburzeniach o charakterze psychotycznym. Megalomanią można określić wyimaginowane przekonanie o własnej wyjątkowości, niezwykłości i atrakcyjności. Megalomania występuje czasami w zaburzeniach osobowości oraz w innych zaburzeniach psychicznych i emocjonalnych.

Zdarza się, że megalomania jest jednym z objawów psychozy maniakalnej, jednak może występować również niezależnie.

Przyczyny powstawania

Różne stany psychiczne - w tym megalomaniaMimo ciągłego wzrostu wiedzy medycznej przyczyny tego stanu świadomości nie zostały dokładnie poznane.

Leczenie megalomanii

Leczenie megalomanii opiera się głównie na podawaniu odpowiednich leków. W celu możliwie szybkiego opanowania zaburzeń zachowania, zwłaszcza tych, które wymykają się spod kontroli początkowo stosuje się nawet leki przeciwpsychotyczne.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: