Afazja


Afazja jest to całkowita lub częściowa utrata zdolności mówienia wynikająca z uszkodzenia mózgu. Afazja jest stanem, w którym osoba dotychczas nie mająca żadnych problemów z funkcjami językowymi, zaczyna mieć trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy. Posiada także problemy z czytaniem i pisaniem.

Istnieją trzy podstawowe rodzaje afazji różniące się między sobą objawami. Można wśród nich wymienić:

  • Afazję czuciową, która objawia się niemożnością łączenia usłyszanych dźwięków w słowa. W związku z tym osoba chora ma problemy ze zrozumieniem, co się do niej mówi. Posiada również problemy z czytaniem, co określane jest jako afazja semantyczna.
  • Afazja ruchowa – osoba chora rozumie co się do niej mówi, potrafi wyrazić swoją odpowiedź w myślach, jednak nie potrafi wypowiedzieć jej na głos.
  • Afazja amnestyczna – osoba chora traci zdolność nazywania słownie zjawisk, przedmiotów i zdarzeń, które potrafi opisać.

Ośrodki mowy w mózguNależy jednak pamiętać, że zapominanie nazw przedmiotów czy też przekręcanie słów może zdarzać się także osobom zdrowym lecz przemęczonym, osobom starszym lub w stanie wzburzenia emocjonalnego.

Wśród innych stosunkowo często pojawiających się objawów afazji można wymienić: niezdolność mowy spontanicznej, układania wyrazów, wymawiania słów, powtarzania wyrażeń, zamienianie sylab, słów oraz wyrazów, problemy z mówieniem poprawnym gramatycznie oraz ograniczony zasób słów.

Przyczyny powstawania

Do najczęstszych przyczyn powstawania afazji należą:

  • zapalenie mózgu,
  • urazy czaszki,
  • zmiany nowotworowe,
  • ropnie,
  • krótkotrwałe niedotlenienia,
  • uszkodzenia naczyń mózgu,
  • udar mózgu.

Afazja powodowana jest przez uszkodzenia obszarów mowy znajdujących się w płacie czołowym, skroniowym i ciemieniowym mózgu. Zazwyczaj obszary mowy znajdują się w lewej półkuli mózgu, jednak u niektórych osób ośrodki odpowiedzialne za zdolność mowy mogą znajdować się w prawej półkuli. Mimo pewnych różnić w położeniu ośrodków mowy w obu przypadkach do zaburzeń mowy dochodzi przy ich uszkodzeniach, które wywołują głównie udary, urazy mózgu i urazy śródczaszkowe.

Leczenie afazji

W większości przypadków osoby z afazją mogą odzyskać niektóre lub nawet większość z utraconych umiejętności mowy. Jednak aby było to możliwe konieczne jest podjęcie długotrwałej i systematycznej współpracy z logopedą. Niestety leczenie tej przypadłości może trwać nawet kilka lat, a największe prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych rezultatów występuje przy odpowiednio wczesnym rozpoczęciu terapii. Jeśli chory nie podejmie odpowiedniego leczenia odzyskanie wcześniejszej sprawności jest mało prawdopodobne.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena artykułu:

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: