Afazja


Afazja jest to całkowita lub częściowa utrata zdolności mówienia wynikająca z uszkodzenia mózgu. Afazja jest stanem, w którym osoba dotychczas nie mająca żadnych problemów z funkcjami językowymi, zaczyna mieć trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy. Posiada także problemy z czytaniem i pisaniem.

Istnieją trzy podstawowe rodzaje afazji różniące się między sobą objawami. Można wśród nich wymienić:

  • Afazję czuciową, która objawia się niemożnością łączenia usłyszanych dźwięków w słowa. W związku z tym osoba chora ma problemy ze zrozumieniem, co się do niej mówi. Posiada również problemy z czytaniem, co określane jest jako afazja semantyczna.
  • Afazja ruchowa – osoba chora rozumie co się do niej mówi, potrafi wyrazić swoją odpowiedź w myślach, jednak nie potrafi wypowiedzieć jej na głos.
  • Afazja amnestyczna – osoba chora traci zdolność nazywania słownie zjawisk, przedmiotów i zdarzeń, które potrafi opisać.

Ośrodki mowy w mózguNależy jednak pamiętać, że zapominanie nazw przedmiotów czy też przekręcanie słów może zdarzać się także osobom zdrowym lecz przemęczonym, osobom starszym lub w stanie wzburzenia emocjonalnego.

Wśród innych stosunkowo często pojawiających się objawów afazji można wymienić: niezdolność mowy spontanicznej, układania wyrazów, wymawiania słów, powtarzania wyrażeń, zamienianie sylab, słów oraz wyrazów, problemy z mówieniem poprawnym gramatycznie oraz ograniczony zasób słów.

Przyczyny powstawania

Do najczęstszych przyczyn powstawania afazji należą:

  • zapalenie mózgu,
  • urazy czaszki,
  • zmiany nowotworowe,
  • ropnie,
  • krótkotrwałe niedotlenienia,
  • uszkodzenia naczyń mózgu,
  • udar mózgu.

Afazja powodowana jest przez uszkodzenia obszarów mowy znajdujących się w płacie czołowym, skroniowym i ciemieniowym mózgu. Zazwyczaj obszary mowy znajdują się w lewej półkuli mózgu, jednak u niektórych osób ośrodki odpowiedzialne za zdolność mowy mogą znajdować się w prawej półkuli. Mimo pewnych różnić w położeniu ośrodków mowy w obu przypadkach do zaburzeń mowy dochodzi przy ich uszkodzeniach, które wywołują głównie udary, urazy mózgu i urazy śródczaszkowe.

Leczenie afazji

W większości przypadków osoby z afazją mogą odzyskać niektóre lub nawet większość z utraconych umiejętności mowy. Jednak aby było to możliwe konieczne jest podjęcie długotrwałej i systematycznej współpracy z logopedą. Niestety leczenie tej przypadłości może trwać nawet kilka lat, a największe prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych rezultatów występuje przy odpowiednio wczesnym rozpoczęciu terapii. Jeśli chory nie podejmie odpowiedniego leczenia odzyskanie wcześniejszej sprawności jest mało prawdopodobne.

Ocena artykułu

Być może zainteresują Cię także poniższe tematy: